Klijenti - Partneri koje izdvajamo

soda_lukavac

SISECAM SODA LUKAVAC

-Radovi na rekonstrukciji pogona “BIKARBONE”
-Izrada novih prozora
-Izrada ventilacionih otvora
-Izrada fasade na objektu Bikarbone
-Sanacija krovnog pokrivaca Bikarbone
-Radovi na rekonstrukciji toaleta sale radnickog savjeta
-Radovi na rekonstrukciji “KRECNIH PECI” SISECAM SODA LUKAVAC
-Radovi na štemanju i postavljanju mašinskih elemenata
-Radovi na sanaciji krova
-Radovi na izgradnji rampe
-Radovi na izgradnji krova utovarne rampe
-Radovi na Rekonstrukciji uprave bikarbone
-Iznajmljivanje radne snage na poslovima kotlovskih postrojenja
-Iznajmljivanje radne snage na poslovima ubacivanja koksa u DCB aparate
-Iznajmljivanje radne snage na radovima u soda pogonu
-Radovi na rekonstrukciji vodovoda soda pogon
-Radovi na održavanju soda pogona
-Iznajmljivanje radne snage na cišcenju krecnih peci
-Iznajmljivanje radne snage za radove u elektrani
-Ubacivanje i staklenje prozorskih otvora
-Rekonstrukcija i postavljanje novih salonit ploca na krovne pokrivace cca 3000 m2
-Usluge cišcenja krova na krecnim pecima
Firma je u spješno obavljala poslove na rekonstrukcijama zgrada i hala u fabrici sode lukavac gdje se takode možete uvjeriti u odgovarajucim službama SISECAM SODE LUKAVAC .

fcl

FABRIKA CEMENTA LUKAVAC:

-Firma je radila na cišcenju unutrašnjeg dijela silosa I II III i IV
-Cišcenje i remont zupcastog vijenca
-Cišcenje podzemnih kanala hemolita
-Cišcenje silosa uglja.
-Radovi na remontu reduktorskog postrojenja starog mlina cementa
-Obradivanje rolni na peci u toku rada .
-Radovi na rušenju i rekonstrukciji gradevinke radionice u pogonu mlina cementa.
-Radovi na cišcenju i rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije i bazena u FCL
-Radovi na iznajmljivanju radne snage na drobilici kamena i laporca.
-Radovi na izradi i remontu paleta.
-Sanacija i izrada fasade na zgradi mlina cementa
-Rekonstrukcija i cišcenje krova klinker hale.
-Iznajmljivanje radne snage na radovima transportnih traka
-Iznajmljivanje radne snage na radovima drobilice laporca
-Iznajmljivanje radne snage na radovima cišcenja rasutih materijala i održavanja mašina i strojeva.
-Iznajmljivanje radnika na remontima mlina
-Iznajmljivanje radnika na cišcenju hemolita
-Iznajmljivanje radnika na pak stroju
-Cišcenje odvodnog kanala
-Farbanje celicne konstrukcije sa pripremnim radovima cca 1000 m2
-Izrada i ugradnja zaštitne ograde
-Izrada i rekonstrukcija vrata na halama
-Cišcenje krova iznad rotacione peci
-Cišcenje krova starog mlina klinkera
-Radovi na varenju ankera u FCL

Svi gore navedeni poslovi su obavljeni na vrijeme i u zadanom roku što je moguce i provjeriti u odgovarajucoj službi Fabrike Cementa Lukavac .

Elektroprivreda_BIH

ELEKTROPRIVREDA BIH : TERMOELEKTRANA TUZLA

-Remont korita izvlacnog lanca šljake na bloku 3 u TE Tuzla .
-Remont dobavljaca uglja ,kanala ,elektrofiltera i RZZ-a na bloku 4
-Ugradnja podova i zamjena podnog grijaca rezervoara mazuta
-Remont rotacionih zagrijacana Bloku 4
-Remont rotacionih zagrijaca zraka na Bloku 5
-Remont ulaznim haubama na elektrofilterima Bloka 6
-Remont dimnih kanala .
-Remont elektrofiltera .
-Postavljanje nove izolacije 5000 m².
-Iznajmljivanje radne snage NK i VK radnika
-Izrada i ugradnja podnih rešetki (gazišta)
-Angažovanje 12 radnika na održavanju pogona

Svi gore navedeni poslovi su obavljeni na vrijeme i u zadanom roku što je moguce i provjeriti u odgovarajucoj službi TE Tuzla i Elektro privrede BiH Sarajevo.

GIKIL

KOKSNA INDUSTRIJA LUKAVAC GIKIL:

-Radovi na izolaciji ogledala regeneratora
-Izrada i ugradnja termoizolacione smjese za zalijevanje ploca
-Demontaža cišcenje i montaža drvenog punila u amonijacnom ispiracu br 3
-Demontaža cišcenje i montaža drvonog punila u amonijacnom ispiracu br 2